Nidingen – omgivet av hav och stenrev

Det är lätt att förstå att mer än 70 % av jordens yta är täckt av hav när man befinner sig på Gottskär och halvön Onsala. Ännu tydligare blir det om man beger sig ut till vårt annex en bit ut i Kattegatt – Nidingen.
Kungsbackafjorden, som egentligen är en 20 km lång vik, de vackra öarna i fjorden och Nidingen är alla naturreservat numera. De bjuder på några fina sandstränder och påminner oss om att vi befinner oss i Halland.
Trots stränderna är de till största del höga och vackra gnejsklippor med stor variation av växtlighet på de större öarna. Alla öarna är väl värda sitt besök, något vi kan sköta med vår båt för er som inte har en egen. Den senaste istiden har i allra högsta grad präglat utseendet och formen på öarna inne i fjorden.
ATT GÖRA TILL HAVS

Istiden skapade två unika öar

Utanför fjorden, sydväst om Onsala, ute i Kattegatt ligger två unika öar, Malön och Nidingen. Båda två är helt och hållet skapade av istiden. Detta gör att de består av sand, grus och sten som isen släppte ifrån sig när den började smälta undan för drygt 12000 år sedan.
Malön, är ca 2,5 km lång och relativt lättillgänglig då den ligger nära fastlandet plus att den inte har så många undervattensrev runt sig.
Nidingen,1 km lång och endast 3-4 meter hög, är desto svårare att angöra. Den har ett 3 km långt undervattensrev runt sig, vilket har ställt till det för hundratals fartyg genom åren.
Alla fartygsolyckor i trakten gjorde att Nidingen redan 1624 blev en fyrplats.

Nidingen – en del av Gottskär Hotell

Nidingen är sedan 2007 en del av destinationen Gottskär Hotell. Vår verksamhet på Ön med utflykter, logi, upplevelser, konferenser och aktiviteter är öppen under sommarhalvåret.
2019 blir dock säsongen lite kortare eftersom vi öppnar Nidingen samtidigt som vi öppnar vår nya huvudbyggnad på fastlandet, dvs den 1 juni. Sedan stänger vi Nidingen den 31 augusti 2019.
För konferens / företagsgrupper till Nidingen läs mer under KONFERENS
För privata gruppresor / enskilda resor läs mer under BESÖK NIDINGEN

Fakta om tre unika fyrar

Här nedan avslöjar vi lite mer om de tre fyrar / öar som vi så gärna visar eller tar er till med vår RIB-båt. (Rigid Inflatable Boat)
VÅR RIB
Mer kunskap om de magiska platserna får du när vi guidar er på plats.
Fler vackra bilder ser ni i BILDER / GALLERY

Nidingen

Sveriges första fyrplats, sedan 2007 ett annex till Gottskär Hotell, är geologiskt mycket unik plus att här har skrivits mycket fyr-historia.
Ön skapades av den senaste istiden för ca 12000 år sedan och är en ca 4 km lång drumlin. 3 km av “revet” ligger dolt under havsytan, medan 1 km sticker upp ovanför och bildar själva ön idag.
De förrädiska reven som sticker ut åt öster och väster från ön tros ha orsakat ca 600 sjöolyckor genom åren från 1600-talet och framåt.

Danskarna började med en dubbelfyr på Ön 1624 och det bli då världens första dubbelfyr. När den nya fyren som byggdes 1945 kom till med sin blink-karaktär kunde man släcka de två gamla stentornen från 1834. Under åren har det byggts bostadshus och förrådshus mm till fyrvakter-familjerna som efter flera renoveringar nu är del av hotellets annex för logi, matservering, möteslokaler etc.

Vi arrangerar korta utflykter, dagsutflykter, helgpaket, konferenser, kick-offer, upplevelsepaket mm.

Nidingen är ett unikt besöksmål och en del av vårt nationalarv.
Här får du bland annat uppleva:

  • Oräkneliga stenar av alla dess storlekar och färger
  • Unika gamla fyrtorn
  • Kristallklart badvatten
  • “Öar” som bildas av vågor och strömmar ena dagen men försvinner nästa dag…..
  • Ett rikt fågelliv, (Sveriges tredje största fågelstation)
  • Sälar en stor del av sommaren
  • Tumlare (valfisk) på båtturen mellan Gottskär och Ön
  • Sveriges soligaste plats de senaste 10 uppmätta somrarna.
Flygbild från sydväst där husen syns.

Flygbild över Nidingen. Fotograf: Patrik Leonardsson

Fjordskär

På vår färd från Gottskär söderut genom fjorden passerar vi lilla Fjordskär. På detta lilla skär stod det fram till 1907 ett fyrhus och under en period bodde här fyrväktare och sammanlagt sex barn samtidigt…..
Fyren ägs idag av Onsala Fyrförening och hålls fortfarande lysande med hjälp av solceller.
Vi berättar mer när vi stannar till med båten under vår utresa till Nidingen eller på skärgårdsturen för er som endast bokar en kortare båttur.

Lilla fyren Fjordskär passeras med vår RIB

Fjordskärs fyr idag. Fram till 1907 stod ett fyrhus kloss an betongväggen.

Lilleland

Fyren Lilleland, majestätisk står hon där på det förrädiska Lillelands-revet som orsakat mängder av förlisningar genom åren tills fyren blev klar 1946. Revet och fyren har fått sina namn efter det lilla skäret Lilleland som egentligen inte finns. Hur kommer det sig?
Jo: De översta 1000 kubikmetrarna av de runda stenarna på revet sätts i rörelse när vågor och strömmar samarbetar på rätt sätt. Istället för att ligga kvar utspridda på en stor yta under vattnet läggs de på hög och bildar ett litet skär ovan vattenytan. Detta skär kan vara allt från någon meter till det största vi dokumenterat som var 55 meter långt och ca 8 meter på bredden, samt 1 meter högt.

På vår utflykt till Lilleland med vår RIB kommer vi att köra försiktigt alldeles intill revkanten så att ni får se alla stenar och den branta stenväggen som går ner till 40 meters djup norr om fyren.

En solig dag där man ser en liten ö som bildats och vackra moln ovan Nidingen.

Lilleland med Nidingen i bakgrunden. Ett litet skär ovan ytan.

Denna vecka har en extra stor ö bildats och når ändå upp på fyrkasunen. SUP-paddlare nära den böjda ön.

Paddling vid en extra stor ö som bildats denna gång

Fyren nymålad i svart och vitt

Lillelandsfyren efter restaureringen

Här finns vi

Nidingens unika historia

Från istid till nutid, här kan du läsa om Nidingens unika skapelse under istiden och dess dramatiska fyrhistoria.
PDF i egen flik.
NIDINGENS HISTORIA

 

Kontakt

Landstormsvägen 31
439 93 Onsala
Telefon:  0300-60089
info@gottskarhotell.se